Adaptacja projektu

Pracownia „Rprojekt ” oferuje Państwu usługi w zakresie adaptacji typowych projektów powtarzalnych budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych.

Na czym polega adaptacja projektu?

„Adaptacja projektu typowego” to całe opracowanie zawierające:

– projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym

– sprawdzenie wytrzymałości fundamentów oraz dachu warunków lokalnych

– ewentualne zmiany w projekcie katalogowym

W zależności od właściwego Starostwa Powiatowego oraz zapotrzebowania inwestora w skład opracowania mogą wejść dodatkowo:

– projekt szamba szczelnego lub przyłącza kanalizacji wraz z uzgodnieniami

-projekt studni lub przyłącza wody wraz z uzgodnieniami

– inne opracowania w zależności od potrzeb

W czasie wykonywania adaptacji projektu może wystąpić konieczność uzyskania uzgodnień lub decyzji administracyjnych w zakresie:

– wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

– decyzja lokalizacyjna zjazdu ( jeśli działka leży przy drodze publicznej)

– ewentualne uzgodnienie z Zarządem Melioracji, Ogrodnikiem Miejskim, Konserwatorami Przyrody i Zabytków i innymi w zależności od potrzeb.

Obsługa Inwestora w zakresie adaptacji projektów typowych:

W pracowni „Rprojekt” możliwe są dwa warianty obsługi:

OBSŁUGA CAŁOŚCIOWA: -Inwestor przekazuje wymagane dokumenty oraz projekt katalogowy. Pracownia na zasadzie pełnomocnictwa dokonuje wszelkich wystąpień i uzgodnień.

OBSŁUGA CZĘŚĆIOWA: Pracownia wykonuje opracowania techniczne, jednak wszystkich wystąpień i uzgodnień Inwestor dokonuje samodzielnie.

Jakie dokumenty są potrzebne aby przystąpić do adaptacji projektu?

– Decyzja o Warunkach Zabudowy lub  wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

– Mapa do celów projektowych

– Projekt katalogowy

– Warunki przyłączenia do wodociągu, sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej. (Jeśli  działka jest w zasięgu sieci)

– Wypis z rejestru gruntów

– Wypis z Księgi Wieczystej

– Akt notarialny działki

– decyzje i uzgodnienia wymienione wcześniej

– zgoda wydawcy projektu katalogowego jeśli zmiany wykraczają poza standardowo dopuszczone.

Zapraszamy do współpracy. Wycena prac projektowych dokonywana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od zakresu opracowania.

Dotychczasowe realizacje w zakresie adaptacji projektów typowych:

Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu „Dom przy słonecznej 7”

Adaptacja projektu "Dom przy Słonecznej 7", reprezentacja Inwestora przed organami administracji państwowej. Wilkowa Wieś gm. Leszno, 2019
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu „Amarylis 2”

Adaptacja projektu typowego „Amarylis 2”. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, weryfikacja przyjętego sposobu posadowienia.   Uzyskanie pozwolenia na budowę. Brwinów, pow....
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu „GL 938A”

Adaptacja projektu typowego „GL 938A”. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, weryfikacja przyjętego sposobu posadowienia.   Uzyskanie pozwolenia na budowę. Powązki gm....
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu „Zx24” Pogroszew

Adaptacja projektu typowego "ZX24". Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, weryfikacja przyjętego sposobu posadowienia, wykonanie projektu przyłączy.  Uzyskanie pozwolenia na budowę. Pogroszew,...
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu „Dom w Wisteriach” – Pogroszew

Adaptacja projektu typowego "Dom w Wisteriach". Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, weryfikacja przyjętego sposobu posadowienia, wykonanie projektu przyłączy oraz przebudowy drenażu...
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu Raszyn – „Dom w nektarynkach”

Adaptacja projektu "Dom w nektarynkach" wraz z projektem zagospodarowania terenu. Raszyn - Pruszków 2013
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu Warszawa – „Dom przy Niezapominajek 2”

Adaptacja projektu "Dom przy Niezapominajek 2" wraz z projektem zagospodarowania terenu. Warszawa - Białołęka 2013
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adpatacja projektu typowego – Warszawa

Adaptacja projektu typowego "Świdnica DWS  7" wraz z projektem zagospodarowania terenu. Warszawa - Gostynin 2013
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu Ożarów Mazowiecki – „Benedykt III”

Adaptacja projektu typowego "Benedykt III". Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, weryfikacja przyjętego sposobu posadowienia. Ożarów Mazowiecki, 2013
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu z284 – Kąty Węgierskie

Adaptacja projektu z284 - Kąty Węgierskie  Adaptacji dokonano w zakresie zmian konstrukcji żelbetowej, w tym zamiany stropów gęstożebrowych na monolityczne....
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu Góra Kalwaria – „Dom w Cyklamenach 2”

Adaptacja projektu typowego "Dom w Cyklamenach 2". Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu szamba oraz projektu studni wierconej (własnego ujęcia wody)....
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu Marki – „Dom przy Wiosennej”

Adaptacja projektu typowego "Dom przy Wiosennej". Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, poszerzenie garażu. Wprowadzenie zmian architektonicznych oraz konstrukcyjnych. Wykonanie projektu przyłącza...
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu typowego – „Dom w Kalateach 2”

Adaptacja projektu typowego "Dom w Kalateach 2" wraz z projektem zagospodarowania terenu, zmianami konstrukcyjnymi, szambem i zjazdem z drogi. Radzymin...
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu typowego – „Szmaragd Classic”

Adaptacja projektu typowego "Szmaragd Classic". Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wprowadzenie zmian w zakresie architektury i konstrukcji. Wykonanie projektu przyłącza gazu...
Czytaj więcej
Adpatacje projektów typowych Realizacje

Adaptacja projektu typowego – „Z125”

Adaptacja projektu typowego "Z 125". Sporządzenie projektu rozbiórki zabudowy kolidującej, wykonanie projektu zagospodarowania terenu, zaprojektowanie ogrodu zimowego. Sporządznie projektu szamba....
Czytaj więcej