Ekspertyzy budowlane

W ramach usług świadczonych przez „Rprojekt” wykonujemy ekspertyzy budowlane budynków, oceny stanu technicznego oraz opinie techniczne dotyczące obiektów budowlanych.

Ekspertyzy budowlane wymagane do projektów

Sporządzamy ekspertyzy w branży konstrukcyjno – budowlanej  wymagane do projektów nadbudów, przebudów, rozbudów oraz projektów zmiany sposobu użytkowania budynków. W opracowaniach takich określamy możliwość wykonania zamierzenia budowlanego oraz określamy zakres prac niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzenia przedsięwzięcia.

Ekspertyzy i opinie uszkodzonych obiektów

Sporządzamy opinie techniczne oraz ekspertyzy obiektów budowlanych które uległy uszkodzeniu – tj zarysowanych, pękniętych, o niestabilnej pracy fundamentów. Oceniamy przyczyny powstania uszkodzeń podajemy sposoby i środki zaradcze. W wątpliwych przypadkach zlecamy wykonanie dodatkowych badań.

Oceny stanu technicznego budynków

Wykonujemy oceny stanu technicznego budynków w stanie surowym dla klientów chcących zakupić niewykończony obiekt (dom, budynek usługowy) w stanie surowym.

Zapoznaj się z całością oferty.


 

Niektóre dotychczas wykonane ekspertyzy i opinie techniczne:

Ocena techniczna budynku Milanówek

Ocena techniczna budynku Milanówek

Ocena techniczna budynku Milanowskiego Centrum Kultury.

Określenie niezbędnych prac projektowych i wykonawczych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Milanówek, 2017


Ekspertyza budowlana Brwinów

brwinowEkspertyza techniczna budynku mieszkalnego

Brwinów, pow. Pruszków, 2016


Ekspertyza budowlana Otwock

IMG_4934Opinia techniczna o stanie budynku mieszkalnego z początku XX wieku

Określenie przydatności budynku do dalszego użytkowania.

Otwock, 2014


Ocena techniczna prac budowlanych

Ocena techniczna prac budowlanych polegających na usunięciu ścianek działowych w lokalu mieszkalnym, montażu ścianek działowych w nowym układzie, wykonania wnęk w ścianach nośnych.

Warszawa 2014


Ekspertyza budowlana stropu

Ekspertyza budowlana stropu w lokalu mieszkalnym. Określenie prawidłowości wykonanych prac, ocena wpływu przebudowanego stropu na konstrukcję budynku oraz określenie przydatności lokalu do dalszego użytkowania.

Warszawa – Wawer 2014


Ekspertyza budowlana obory

opnia_grajewoEkspertyza budowlana konstrukcji uszkodzonej obory wielostanowiskowej.

Określenie przyczyn uszkodzenia konstrukcji.

Warszawa-Grajewo 2014


Ekspertyza budowlana Zakręt

opinia_zakretEkspertyza budowlana Zakręt  (Gm. Wiązowna). Ocenie podlegała konstrukcja budynku jednorodzinnego wykonanego w technologii szkieletowej po pożarze. Określono stan techniczny konstrukcji, jej przydatność do remontu i dalszego użytkowania.

Warszawa – Zakręt 2014


Ekspertyza budowlana Warszawa - Praga

Ekspertyza budowlana warszawaEkspertyza budowlana budynku mieszkalnego wraz z oficyną.

Ocenie poddano stan techniczny obiektów,  przydatność do nadbudowy i rozbudowy, określono zakres prac niezbędnych do dalszego bezpiecznego użytkowania obiektów.

Warszawa – Praga 2013


Ekspertyza budowlana Bilcza

BilczaEkspertyza budowlana pokrycia dachu hali sportowej. Ocena uszkodzeń pokrycia dachu po gradobiciu wraz z określeniem niezbędnych napraw.

Bilcza, gm. Morawica 2013

 


Ekspertyza budowlana Wilanów

IMG_4490Ekspertyza budowlana Wilanów (Warszawa). Ocenie podlegała konstrukcja dachu w budynku wielorodzinnym po pożarze górnego piętra. Określono stan techniczny konstrukcji, jej przydatność do remontu i dalszego użytkowania.

Warszawa – Wilanów 2013


Ekspertyza budowlana Ursus

IMG_4474Ekspertyza budowlana Ursus (Warszawa). Ocenie poddany został stan techniczny istniejącego budynku gospodarczego oraz jego przydatność do dalszej eksploatacji.

Warszawa – Ursus 2013


Ekspertyza hali stalowej Góraszka

Ekspertyza hali GóraszkaEkspertyza hali stalowej na terenie lotniska sportowego w Góraszce.

Wykonano inwentaryzację konstrukcji istniejącej hali stalowej oraz sprawdzające obliczenia statyczne a także ekspertyzę stanu istniejącego stwierdzającą możliwość przeniesienia hali w nowe miejsce.  Sporządzono wniosek o warunki zabudowy w miejscu nowej lokalizacji hali.

Góraszka, pow. Otwock 2013

 


Ekspertyza budowlana z inwentaryzacją

Ekspertyza budowlana WołominEkspertyza budowlana budynku dawnych kas towarowych PKP w Wołominie stwierdzając przydatność budynku do przebudowy na cele gastronomiczne. Dokonano odkrywek i badań konstrukcji murowych, dachu oraz stropów. Wykonano także inwentaryzację budynku.

Wołomin, 2013


Ekspertyza budowlana Kołbiel

Ekspertyza budowlana KołbielEkspertyza budowlana (opinia techniczna) budynku.

Ekspertyza budowlana stwierdzająca ogólny stan techniczny budynku gospodarczego oraz jego przydatność do rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny. Kołbiel – Człekówka (powiat Otwock) 2012.


Ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana
Ekspertyza budowlana (opinia techniczna) budynku.

Ekspertyza budowlana budynku wzniesionego w latach 30-stych XX wieku. Ocenie poddano ogólny stan techniczny obiektu ze szczególnym uwzględnieniem nośności szkieletowej konstrukcji drewnianej. Warszawa – Rembertów 2012


Opinia techniczna

Opinia techniczna WarszawaWykonanie opinii technicznej w sprawie możliwości modernizacji lokalu mieszkalnego.

Opinia techniczna porusza problem obciążenia zarysowanej płyty stropowej oraz wskazuje kierunek postępowania przy wykonywaniu drewnianej antresoli w pokoju mieszkalnym. W opracowaniu zawarto analizę stanu istniejącego, wnioski oraz zalecenia konstrukcyjne.

Warszawa, „Kamienica pod Gigantami”, 2012


Opinia techniczna o budynku

Inwentaryzacja zaawansowania robót w budynku jednorodzinnym w budowie. Opinia techniczna o budynku w stanie zagrożenia katastrofą budowlaną. Dawidy Bankowe 2011


Opinia techniczna w zakresie możliwości usunięcia ściany

Opinia techniczna w zakresie możliwości usunięcia ściany działowej w budynku jednorodzinnym. Warszawa – Zacisze 2012