Hale stalowe

Hale stalowe i magazyny – projektowanie i koordynacja.

Hale stalowe

Hale stalowe – projektowanie i koordynacja

Oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania obiektów stalowych, takich jak hale stalowe produkcyjne, magazyny, warsztaty, wiaty oraz obiektów towarzyszących – budynków biurowych, portierni wraz z infrastrukturą.

W oparciu doświadczenie naszej kadry w zakresie sporządzania projektów architektonicznych, konstrukcyjnych oraz instalacyjnych różnych obiektów przemysłowych i magazynowych oferujemy wykonanie wielobranżowych opracowań projektowych  budynków przemysłowych opartych na konstrukcjach stalowych.

Etapy obsługi Inwestora w zakresie projektowym:

1) Wizja lokalna na terenie, kwerenda wszelkich dostępnych dokumentów i określenie czynności niezbędnych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Sporządzenie analizy chłonności terenu.

2) Wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy, wszelkie wypisy i wyrysy, warunki przyłączeniowe, zjazdy itp.

3) Sporządzenie koncepcji architektonicznej i wstępne jej uzgodnienie.

4) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego z uzgodnieniami.

5) Reprezentacja Inwestora przed urzędami państwowymi w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

6) Wykonanie projektów wykonawczych

a) projekt warsztatowy konstrukcji stalowej

b) projekt wykonawczy żelbetu

c) wykonawcze projekty instalacyjne

Obsługa Inwestorska w zakresie realizacji budowli:

 1) Zebranie ofert cenowych od firm wykonawczych, zestawienie ich i pomoc w wyborze najlepszej oferty.

2)Koordynacja prac budowlanych z ramienia Inwestora – t.j. właściwe umiejscowienie prac budowlanych w czasie, koordynacja zamówień materiałów i sprzętu – w przypadku samodzielnego prowadzenia budowy przez Inwestora.

3) Zapewnienie obsługi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

4) Koordynacja prac odbiorowych, kompletacja dokumentacji powykonawczej.

Możliwości współpracy Inwestorów z firmą „Rprojekt”

 – Współpraca doradcza – współpraca w zakresie analiz możliwości wykonania obiektu, rozważenia różnych wariantów inwestycji.

– Współpraca projektowa – wykonanie projektów budowlanych, doradztwo.

– Współpraca koordynacyjna – koordynacja prac dla Inwestora w przypadku braku Generalnego Wykonawcy

– Współpraca z nadzorem – sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Możliwe jest łączenie poszczególnych form współpracy.

Zapraszamy do współpracy.