Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
Projekt przyłącza

Prawie każdy nowo budowany budynek należy przyłączyć do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Oferujemy Państwu wykonanie niezbędnych projektów przyłączenia.

W  myśl Prawa Budowlanego wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie jest objęte nawet obowiązkiem zgłoszenia, jednakże trzeba sporządzić projekty przyłączy i dokonać odpowiedniej procedury uzgodnieniowej.

Proponujemy kompleksową obsługę w zakresie sporządzania projektów przyłączy w kilku wariantach:

1) Obsługa pełna – Pracownia sporządza projekt przyłącza i załatwia w imieniu inwestora wszelkie formalności, uzgodnienia i zlecenia dodatkowe.

  • Uzyskanie niezbędnych map geodezyjnych ( 4 egzemplarze)
  • Uzyskanie warunków przyłączenia
  • Sporządzenie projektu
  • Uzgodnienie projektu w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie Powiatowym
  • Uzgodnienie projektu we właściwym zakładzie wodociągów i kanalizacji

Jest to najkorzystniejsza dla Inwestora opcja usługi, ponieważ jedyną czynnością jaką wykonuje Inwestor jest wydanie zlecenia prac projektowych i wskazanie miejsca przyłączenia. Koszt usługi jest adekwatny do ilości pracy włożonej w realizację przedsięwzięcia. Wymagana jest przedpłata na materiały geodezyjne.

2) Obsługa częściowa – Pracownia sporządza projekt, lecz to inwestor dokonuje wszelkich uzgodnień i formalności.

W tym przypadku Pracownia sporządza jedynie projekt, natomiast wszelkie pozostałe sprawy spoczywają na Inwestorze. Jest to najtańsza wersja usługi, jednakże wymaga od Inwestora zaangażowania sporej ilości swojego czasu i energii.

Wycena prac projektowych

Koszta prac projektowych ustalamy w każdym przypadku indywidualnie biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz możliwe do napotkania trudności.

Klient w odpowiedzi na zapytanie otrzymuje wycenę w rozbiciu na poszczególne elementy usługi, tj. osobno prace projektowe, osobno sprawy formalne i pozostałe opłaty.

Pracujemy na terenie Warszawy oraz okolicznych powiatów: Legionowski, Miński, Nowodworski, Pruszkowski, Grodziski, Piaseczyński, Otwocki, Warszawski – Zachodni. Sporządzony przez nas projekt przyłącza stanowi podstawę do realizacji w terenie. Należy pamiętać, że po wykonaniu prac budowlanych prawo nakazuje sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  Zapraszamy do współpracy.

Zapoznaj się całą ofertą Pracowni: Oferta

Dotychczasowe realizacje w zakresie projektowania przyłączy i sieci:

Projekty przyłączy i sieci Realizacje

Projekt przyłącza wodociągowego Marki

Projekt przyłącza wodociągowego do budynku jednorodzinnego, Marki pow Wołomin 2015
Czytaj więcej
Projekty przyłączy i sieci Realizacje

Projekt przyłącza wodociągowego Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki

Projekt przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego. Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki 2015
Czytaj więcej
Projekty przyłączy i sieci Realizacje

Projekt kanalizacji Słupno

Projekt instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z przepompownią. Projekt budowlany zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla zespołu kościoła oraz domu parafialnego w Słupnie...
Czytaj więcej
Projekty przyłączy i sieci Realizacje

Projekt przyłącza Marki

Projekt przyłącza wodociągowego Marki k/ Warszawy Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do budynku jednorodzinnego w Markach koło Warszawy, 2012
Czytaj więcej